RSKFaktura är ett order och faktureringssystem för VVS-Branchen.

Programmet är optimerat för det mindre VVS-Företaget som bedriver mindre arbeten med stor specifikation av material samt tid. Det är även mycket användbart för enskilda montörer att specificera tid samt material mot företaget.

I programmet finns funktioner som
Hantering av tider
Hantering av prislistor(VVS-Installatörerna, Dahl, Ahlsell, GGCarat, Lundagrossisten).
För VVS-Installatörerna samt Dahls lista stöder programmet sökning på flikar enligt vanliga RSK-Katalogen i pappersform.
Detta under förutsätttning att Deras prislista (Ror.exe) finns installerad,
då länkfil till CD,n ingår där.
Följande funktioner finnes nu.
Hantering av service jobb samt prisjobb
Hantering av tider ner på montörsnivå (Inbyggd tidbok)
Utskrift av ordersedel
Utskrift av materialspecifikation med tider.
Utskrift av Fakturor med automatik på alla med märket färdiga att fakturera.
Utskrift av Fakturajournal Med möjlighet till export till Excel eller wordformat
Utskrift av Kundregister Med möjlighet till export till Excel eller wordformat
Import samt export av uppgifter mellan program installerat på olika datorer.
Påminnelse för när order ska utföras.
För den som befinner sig i stockholmsområdet, Direktstöd för Citynavigator (Färdbeskrivning via InterNet)
Inbyggd RSK Katalog med flikar för prislistor från Dahl samt VVSI
Avancerad hantering av artiklar från ovansående grossister.
Programmet finns gratis att hämta på denna Site varav det finns en tidsstämpling i programmet som tvingar användaren att kontirnuerligt(KOSTNADSFRITT) att uppdatera programmet.
Nät-stöd finns inbyggt!